Workshops

Er zijn 2 workshopsrondes met een gevarieerd aanbod, neem gauw een kijkje en laat je vast inspireren.
Afhankelijk van de inschrijvingen zullen sommige workshops 2 keer gegeven worden. Na inschrijving word je gemaild en kun je later je voorkeuren voor workshops aangeven. Hiervan zullen we je op de hoogte houden, hou je mailbox in de gaten!

Motiverende gespreksvoering in het sociaal domein; Hoe je met stress-sensitief werken en Motiverende gespreksvoering je cliënt met (geld) stress verder helpt.

 

Joyce Bakker

Motiverende gespreksvoering in het sociaal domein; Hoe je met stress-sensitief werken en Motiverende gespreksvoering je cliënt met (geld) stress verder helpt.

Bedoeld voor: iedereen met belangstelling

Verzorgd door: Joyce Bakker

Veel cliënten in het sociaal domein hebben last van stress door de situatie waarin ze zitten. Die stress werkt door op gedrag en keuzes en belemmert hun dagelijks functioneren.
Als trainer in het sociaal domein zie ik veel professionals worstelen met de motivatie van hun cliënten.

¨Hoe help ik mijn client zodat hij weer perspectief ervaart, in actie komt en zijn leven op orde krijgt?¨

Stress-sensitief werken geeft je antwoorden en helpt jou en je client verder. Het geeft je tools en gesprekstechnieken om je cliënt te ondersteunen om zijn leven beter op orde te krijgen.

In deze interactieve workshop neemt Joyce je mee in de basis van stress-sensitief werken, je leert wat helpend is en hoe Motiverende gespreksvoering hierop aansluit.

Joyce Bakker is gespecialiseerd in Motiverende gespreksvoering en stress-sensitief werken in het sociaal domein en eigenaar van www.gespreksvoeringsociaaldomein.nl 

Bekijk profiel op Mintned

Samen met Brigit Verbeek heeft zij het boek Stress-sensitieve gesprekken geschreven.

Ethische kwesties voor MGV,
wie bepaalt dat?

 

Martha Lettenga

Hilde Jans  

Ethische kwesties voor MGV, wie bepaalt dat?

Bedoeld voor: trainer en behandelaren die al ervaring hebben met motiverende gesprekvoering

Verzorgd door: Martha Lettenga en Hilde Jans  

Wijze keuzes maken, je bewustzijn vergroten en reflecteren op je eigen handelen, dat doen we toch allemaal in ons vak als MGV-trainer en -begeleider? Toch zijn er verschillen tussen mensen. De een vindt een situatie uiterst penibel en het noodzakelijk daarover grondig na te denken,terwijl er voor de ander geen vuiltje aan de lucht is. Het thema ligt gevoelig. Dat zagen wij ook in de media de afgelopen jaren. Juist daarom bieden we tijdens deze workshop hierover inspiratie; om er anders naar te kijken en plezier te beleven in het samen denken over integriteit. We delen de meest wijze lessen die we hebben geleerd in morele ontwikkeling binnen werk en daarbuiten. Tijdens de workshop krijg je concrete ‘breintools’ die je kunt gaan gebruiken bij ‘heikele kwesties’ in jouw werk.

Martha Lettenga; Vitaliteitspsycholoog, organisatie-ontwikkelaar en facilitator van ‘het goede gesprek’, zowel in tweegesprekken als binnen teams. Werkzaam voor Politie, Ministerie van V&J en in de Zorg. Bekijk profiel op Mintned

Hilde Jans; is psycholoog en verzorgt trainingen Motiverende Gespreksvoering voor professionals onder andere in de zorg en bij gemeentes. Naast trainingen verzorgt Hilde coaching, teambuilding en leiderschapstrajecten op maat. Tevens is Hilde auteur van het boek: ‘Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg?’ Bekijk profiel op Mintned

“Zet je BIBS in”
(Belevingen In Basishouding Signaleren).

 

Hetty de Laat

Corine Vernooij  

“Zet je BIBS in” (Belevingen In Basishouding Signaleren)

Bedoeld voor: professionals met ervaring in MGV (van weinig tot veel)

Verzorgd door: Hetty de Laat en Corine Vernooij  

Ervaar je ook wel eens in gesprekken dat je afhaakt of niet meer echt kunt luisteren? Of bemerk je ongeduld bij jezelf of misschien een bepaalde spanning?

Tijdens deze workshop gaan we in op hoe je met deze signalen kunt omgaan. Je ervaart zelf hoe het serieus nemen van jouw lichamelijke signalen kan bijdragen aan het succesvol voeren van een motiverend gesprek. We nemen je mee naar een laag dieper dan ‘het achterover leunen tijdens je gesprekken’ of ‘het niet op het puntje van je stoel gaan zitten’.

Vanuit een lichaamsgerichte benadering ontdek je in deze workshop:
Wat neem ik bij mezelf (ge)waar?
Wat voel ik fysiek in mijn lichaam tijdens een gesprek?
Hoe kan ik dit serieus nemen en beslissen of ik er iets mee wil doen?
Wat kan ik er vervolgens mee doen?

Hetty de Laat traint en coacht vanuit haar bedrijf Hetty de Laat Groei in Communicatie professionals in Zorg, Welzijn en Onderwijs in MGV.

Ze is steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken om Motiverende Gesprekken effectief te maken en neemt dit mee in haar trainingen en coaching sessies.

Ook is ze auteur, o.a. van het boek ‘Van Adviseren naar Motiveren’. Over MGV in de financiële hulpverlening. Bekijk profiel op Mintned

Corine Vernooij is begeleidingskundige, trainer, LVSC-geregistreerd supervisor en coach.
Ze heeft lang in de zorg gewerkt en vanuit haar bedrijf Mens&Motivatie geeft ze MGV-trainingen in zorg, welzijn en onderwijs.
Oprechte aandacht is van grote waarde in gesprekken, maar vraagt ook veel van de begeleider.
Deze oprechte aandacht in balans brengen met goede zelfzorg boeit haar en vormt een mooie uitdaging in al haar begeleidingskundige werk. Bekijk profiel op Mintned

Motiveren naar werkgeluk, Motiverende gespreksvoering, professioneel welzijn en stress

 

Marlies Jellema   

Motiveren naar werkgeluk, Motiverende gespreksvoering, professioneel welzijn en stress

Bedoeld voor: iedereen met interesse

Verzorgd door: Marlies Jellema   

Een praktijkgerichte workshop vanuit Motiverende gespreksvoering en positieve psychologie.

Op de werkvloer, maar ook als coach, kun je te maken krijgen met professionals en stress. In deze tijd van arbeidstekorten en een maatschappij met grote onzekerheden komt stress veel voor.

Wat kan motiverende gespreksvoering betekenen in het hanteren van stress? En wellicht bij het motiveren van professionals op de werkvloer? Werken aan je veerkracht, welgeluk en welzijn vraagt motivatie. In deze workshop ontdek je hoe je motiverende gespreksvoering kunt inzetten bij hulpvragen of loopbaanvragen rondom stress, welzijn en werkgeluk.

Marlies Jellema; is trainer in motiverende gespreksvoering, werkgelukdeskundige en docent in supervisie en coaching. Daarnaast is zij trainer en coach bij het Centrum voor welgeluk en post HBO docent bij hogeschool Windesheim. Bekijk profiel op Mintned

Stress-sensitieve gesprekken, psycho-educatie, hoe je je cliënt helpt zichzelf te begrijpen.

 

Brigit Verbeek

Stress-sensitieve gesprekken, psycho-educatie, hoe je je cliënt helpt zichzelf te begrijpen.

Bedoeld voor:

Berzorgd door: Brigit Verbeek

Soms zijn je cliënten vergeetachtig, komen te laat en doen niet wat nodig is. In deze interactive workshop leer je wat stress-sensitieve gesprekken zijn, hoe het werkt en hoe je coacht op een manier zodat je client zichzelf leert begrijpen.

Je gaat leren hoe je psycho-educatie toepast. Je gaat naar huis met een praktische gesprekshandleiding om morgen te gebruiken.

Brigit Verbeek; is schuldhulpverlener bij de gemeente Den Haag en ziet hoe problematische schulden stress veroorzaken. Zij is trainer motiverende gesprekvoering en schrijver van het boek “Stress-sensitieve gesprekken”. Bekijk profiel op Mintned

FIT (Functional Imagery Training)
Motiverende Gespreksvoering on Steroids.

 

Rutger Top

FIT ( Functional Imagery Training) Motiverende Gespreksvoering on Steroids.

Bedoeld voor: iedereen met interesse

Verzorgd door: Rutger Top

Stel je eens voor… Dat je iemand in een fijn motiverend gesprek verder helpt, én die persoon vervolgens ook kunt leren om zichzelf te motiveren en vol te houden. Met grote resultaten als gevolg. FIT is zo’n aanvulling op motiverende gespreksvoering. Het combineert deze prachtige manier van gesprekken voeren met inbeeldingsoefeningen zoals atleten deze ook wel toepassen.

In mijn verhaal neem ik je mee in de mogelijkheden die FIT je kan bieden en daag ik je uit om zelf je verbeelding te gebruiken.

Rutger Top; is leefstijlcoach en trainer binnen de zorg. Daarnaast geef training aan hulpverleners/ coaches / begeleiders. In aanvulling op MGV gebruikt hij Functional Imagery Training (FIT).

“Je zegt wat je bent
en je bent wat je zegt”

 

Thijs Biemans

Bedoeld voor: iedereen met interesse

Verzorgd door: Thijs Biemans

Het maakt uit wat en hoe je iets zegt. In deze workshop gaan we onderzoeken hoe dit werkt en hoe je met gebruik van taal effectiever kunt communiceren. Taal is oneindig in variatie, klank en expressie.

Thijs Biemans; is trainer en adviseur en werkt ruim 20 jaar met MGV voor vele diverse doelgroepen en organisaties. Bekijk profiel op Mintned

‘Hoe zorg je ervoor dat je team stopt met ‘mensen redden’?

 

Moniek Vossebeld

Melanie van Hoeve  

‘Hoe zorg je ervoor dat je team stopt met ‘mensen redden’?

Bedoeld voor: professionals met kennis van MGV, die werken met vrijwilligers of verzorgenden.

Verzorgd door: Moniek Vossebeld en Melanie van Hoeve  

Ben jij een (zorg)professional die hoopt dat de andere mensen uit jouw team ook inzetten op contact/verbinden en oordeelloos luisteren? Of train of begeleid jij vrijwilligers in het maken van contact en het voeren van gesprekken? Hoe zorg je dan dat de mensen die jij begeleidt vanuit de passende houdingsaspecten in gesprek gaan met de mensen waarvoor ze actief zijn?

Deze workshop richt zich op ervarend leren. We zullen diverse eenvoudige oefeningen inzetten die makkelijk te gebruiken (kopiëren) zijn. Door te ervaren en vervolgens na te bespreken wat het effect van de oefening was, zijn deze oefeningen ook in te zetten door jou als coach, trainer, professional met basiskennis van Motiverende gespreksvoering.

Melanie van Hoeve; is sinds 2006 zelfstandig trainer/coach. Zij geeft trainingen over motiverende gespreksvoering aan zorg-professionals en paardencoaches. Daarnaast is zij trainer en begeleider bij de Luisterlijn en traint ze vrijwilligers. Bekijk profiel op Mintned

Moniek Vossebeld; gunt iedereen een ‘motiverend gesprek’. Ze is trainer en eigenaar van www.motiverendgesprek.nl. Dat combineert ze met haar werk als Sociaal preventief werker bij welzijnsorganisatie Welcom. Bekijk profiel op Mintned

Train New Trainers
(TNT) MINT

 

Patrice Meerbeek

Miranda Bok

Train New Trainers (TNT) MINT

Bedoeld voor: Trainers MGV die geïnteresseerd zijn om lid te worden van MINT

Verzorgd door: Patrice Meerbeek en Miranda Bok

Wij willen geïnteresseerde deelnemers/ trainers helpen om de stap te zetten naar MINT inc of MINT nl. Enerzijds willen we mensen informeren wat dit is en hoe het in zijn werk gaat. Maar ook willen we ervaringen van de TNT delen en laten ervaren. We zullen uit eigen ervaring oefeningen die we daar hebben gedaan met de deelnemers doen. Aan het eind van deze workshop weet je of het lid worden van MINT en je dus aanmelden voor de TNT wat voor je is, hoe je dit moet aanpakken en ga je geïnspireerd naar huis.

Miranda Bok; is trainer MGV en eigenaar van MI time. www.motiverende-gespreksvoering.com  Bekijk profiel op Mintned

Patrice Meerbeek; is trainer MGV bij Arkin Leren en Ontwikkelen en eigenaar Buro Motief www.buromotief.nl
Daarnaast is zij behandelaar in de Verslavingszorg bij Jellinek Outreachend Team en combineert MGV met CGT, ACT en CRA. Bekijk profiel op Mintned

Van lijderschap naar
leiderschap

 

Rob d’Hondt

Van lijderschap naar leiderschap

Bedoeld voor: iedereen met interesse

Verzorgd door: Rob d’Hondt

In deze workshop wil ik met jullie ervaringen uitwisselen over wat er binnen de organisatie gebeurd na de opleiding. Daarbij de vraag welke rol lijderschap daarin speelt. In hoeverre is er een klimaat waarin ruimte en aandacht is voor ontwikkeling van medewerkers? Hoe worden ze daarin gefaciliteerd, in hoeverre nemen ze daarin zelf initiatief en wat zijn dan de lessen die we met elkaar kunnen leren.

Rob d’Hondt; is opleider en organisatiecoach. Naast het opleiden van professionals ondersteunt hij organisaties om het werkklimaat te optimaliseren. Rob schreef het Praktijkboek Motiverende Gespreksvoering met tal van zelfreflectie oefeningen en theoretische onderbouwing van MGV. Bekijk preofiel op Mintned

Workshop Openbaar vragenuurtje:
MGV in actie!

 

Mieke Zinn

Marloes Joren

Workshop Openbaar vragenuurtje: MGV in actie!

Inhoud van de workshop:

Motiverende gespreksvoering lijkt eenvoudig, maar schijn bedriegt. MGV-getrouw begeleiden, behandelen, coachen, superviseren of trainen kan knap lastig zijn.

Deze workshop geeft gelegenheid om met twee ervaren MGV-ers een aantal praktijkkwesties nader te bekijken. Zowel ervaren als minder ervaren deelnemers zijn welkom om vragen te stellen over de toepassing van MGV in hun dagelijkse praktijk. De inhoud van de workshop wordt dus volledig bepaald door de onderwerpen die de deelnemers aandragen. Enkele mogelijke thema’s zijn:

  • Vasthouden aan de Spirit
  • Verandertaal ontlokken
  • Van behoudtaal naar verandertaal
  • Omgaan met wrijving
  • Verbeterreflex voorkomen
  • Hindernissen tegenkomen en tackelen

In de workshop trachten we zo MGV-getrouw mogelijk te reageren, wat inhoudt dat veel bij de deelnemers zelf ontlokt zal worden en kennis en vaardigheden ook geput zal worden uit de aanwezigen. Actieve interactie wordt op prijs gesteld.

Verzoeknummers zijn bijzonder welkom! Je kunt vragen tevoren insturen naar verandertaal@gmail.com of mf.zinn@gmail.com onder de onderwerp-vermelding: Vragenuurtje: MGV in actie.

Mieke Zinn is klinisch psycholoog en psychotherapeut, supervisor VGCt en NVP. Ze is (mede-)vertaler van standaardboeken over MGV, lid van MINT Inc. en MINTned en heeft ervaring als behandelaar, supervisor, trainer en docent. Ze werkt als supervisor bij de Parnassia Academie en als behandelaar, coach en supervisor in haar eigen praktijk. Bekijk profiel op Mintned

Marloes Joren is POH-ggz (nu 1,5 jaar) en Cognitief Gedragstherapeutisch Werker en is geregistreerd bij de VGCt. Ze is lid van MINT Inc. en MINTned en is o.a. trainer, geeft MGV trainingen samen met collega O. Bolsius voornamelijk binnen GGZ instellingen. Ze heeft veel ervaring als behandelaar/ CRA therapeut in de verslavingszorg waar ze 17 jaar heeft gewerkt. Bekijk profiel op Mintned

Literatuur:

Miller, William R. en Rollnick, Stephen (2014): Motiverende Gespreksvoering, derde editie: Mensen helpen veranderen. Uitgeverij Ekklesia

Joke Claessens en Rob d’Hondt (2019): Praktijkboek Motiverende Gespreksvoering: Werken aan jouw vaardigheden. Uitgeverij Ekklesia